Những hành động chung tay phòng chống Covid-19

Những hành động chung tay phòng chống Covid-19

Dịch Covid 19 đang rất nguy hiểm, mọi người hãy nâng cao ý thức để chung tay cùng phòng chống với cộng đồng nhé!

Ngày: 27/3/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
Nguyen Van Dat 03/27/2020 12:07:23 PM

Tag: #Nhật ký 14 ngày, #Kiến thức tham khảo:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ