Chung tay chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

Chung tay chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

10 ngày tới được cho là giai đoạn có tính chất quyết định đối với sự thành bại của cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. Trong lúc này, một trong những giải pháp quan trọng nhất để phòng dịch lây lan đó là "hạn chế tiếp xúc xã hội

Ngày: 26/3/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
Nguyen Van Dat 03/27/2020 12:06:18 PM

Tag: #Nhật ký 14 ngày:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ